Cabinet Insolventa Cluj Lichidări judiciare Lichidări voluntare Procedura de insolventa Consultanta Juridica

Deschiderea procedurii

Norma legală: Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006

Obiectivele administratorului judiciar în această etapă sunt:

  • Asigurarea managementului de criză
  • Adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea dezordinii manageriale a debitorului precum şi asigurarea mijloacelor pentru desfăşurarea activităţilor
  • Evaluarea situaţiei economice si juridice a debitorului în scopul stabilirii posibilităţilor reale de reorganizare sau, dacă reorganizarea nu este posibilă, intrarea în faliment
  • Realizarea unui plan de reorganizare fundamentat si fezabil