Cabinet Insolventa Cluj Lichidări judiciare Lichidări voluntare Procedura de insolventa Consultanta Juridica

Falimentul si lichidarea judiciară

Norma legală: Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006

Obiectivele lichidatorului judiciar în acestă etapă a procedurii:

  • Concursualitatea procedurii. Toţi creditorii sunt trataţi în mod egal de către lichidatorul judiciar, acesta situându-se pe o poziţie echidistantă şi echilibrată atât faţă de creditori cât şi în raporturile dintre aceştia şi reprezentanţii acţionarilor
  • Respectarea normelor procedurii în activităţile desfăşurate în afara instanţei. Acest obiectiv se referă la realizarea notificărilor, convocarea adunării creditorilor, inventarierea, evaluarea şi valorificarea activelor firmei
  • Maximizarea valorii averii debitorului, prin anularea sau desfiinţarea acelor acte juridice care provoacă pierderi în averea debitorului şi prin recuperarea crenţelor debitorului
  • Celeritatea acţiunilor lichidatorului, astfel încât, prin parcurgerea rapidă a etapelor procesului de lichidare, activele debitorului să fie valorificate iar sumele să fie distribuite creditorilor îndreptăţiţi