Cabinet Insolventa Cluj Lichidări judiciare Lichidări voluntare Procedura de insolventa Consultanta Juridica

Lichidarea voluntara

Norma legală: Legea societatiilor comerciale nr. 31/1990

Obiectivele lichidatorului:

  • Colaborarea cu asociaţii, administratorii şi cenzorii societăţii
  • Plata tuturor datoriilor către creditori. În lichidarea voluntară este necesară acoperirea integrală a creanţelor deţinute de creditorii societăţii. În cazul nerealizării acestui obiectiv nici o sumă nu va putea fi distribuită către creditori şi se va trece la procedurile prevăzute de Legea insolvenţei